20 C
Adana
Cumartesi, Mayıs 18, 2024

TMO Arpa Satışı

Yayın Tarihi:

Sayın Üyemiz,

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) stoklarında bulunan arpalar besici ve yetiştiricilere yönelik olarak ilgi talimatlarda belirtildiği üzere peşin satışa açılmıştır.

Halihazırda aylık fiili tüketimi 250 ton altı besici yetiştiriciler için üretici örgütleri üzerinden (birlik/oda/kooperatif), aylık fiili tüketimi 250 ton üstü besici yetiştiriciler için ise direkt bireysel başvurular devam etmektedir.

Ancak bazı bölgelerdeki besici-yetiştirici ve üretici örgütlerinin; ürün bedelinin hayvan sahiplerinden toplanarak TMO hesaplarına yatırılması, fatura düzenleme, depo, kantar ve taşıma konularında sorun yaşanacağı yönündeki talepleri de dikkate alınarak yapılan değerlendirme neticesinde mevcut uygulamanın yanı sıra üretici örgütleri kanalıyla başvurularını ileten besicilere doğrudan satış ve teslimat da yapılacaktır.

Bu uygulamadan faydalanmak isteyen besici ve yetiştiricilerimiz, başvuru evraklarını üretici örgütlerine iletecek, üretici örgütleri de topladıkları bu talepleri ve başvuru evraklarını Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine ve Kurumumuza iletecektir. Bu şekilde başvuruları ileten üretici örgütlerinin sorumluluğu besici ve yetiştiricilerin evraklarının doğruluğu ve bunların ilgili yerlere iletilmesi ile sınırlı olacak, besici ve yetiştiricilere arpa tahsis, satış ve teslimatları TMO işyerlerince yapılacaktır.

Ürün bedeli yatırma ve teslimat işlemine müdahil olmayacak üretici örgütleri (dağıtım işinin tamamını üstlenecek diğer örgütler gibi) besici ve yetiştiricilerden; hayvan mevcudunu gösterir güncel listeyi, adına başvuru yapacağı besici-yetiştiricilerden örneği Ek-1’de yer alan Vekaletnameyi ve Hayvan Sahibi Taahhütnamesini alarak Hayvan Sahibi Başvuru Listelerini oluşturacak ve Ek-2’de yer alan Birlik/Oda/Kooperatif Taahhütnamesini (noter onaylı olarak) düzenleyerek bir nüshasını TMO’ya, bir nüshasını kontrol ve nihai listelerin oluşturulması için Bakanlığımızın İl Müdürlüklerine ibraz edecektir. Dağıtım işini üstlenmeyecek üretici örgütleri için sadece Birlik/Oda/Kooperatif Taahhütnamesi ile Hayvan Sahibi Vekaletnamelerinin içeriklerinde değişiklik yapılmıştır.

Ürün bedeli yatırma ve teslimat işlemine müdahil olmayacak üretici örgütlerinin de nihai listeleri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından gerekli kontroller sağlandıktan sonra KEP üzerinden Başmüdürlüğümüze bildirilecek ancak söz konusu üretici örgütlerinin fiili tüketimleri TMO Elektronik Satış Platformuna tanımlanmayacak, listede yer alan hayvan sahiplerine besici ve yetiştirici bazında bireysel tahsis yapılacaktır.

Üretici örgütlerinin dağıtım/başvuru işini üstlenmediği veya bulunmadığı yerlerdeki besici yetiştiriciler, Tarım ve Orman Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerine hayvan mevcudunu gösterir güncel liste ve Hayvan Sahibi Taahhütnamesi ile direkt başvuru yapabilecektir. Hayvan sahiplerinin bireysel başvurularını alan Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlükleri bu başvuruları Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine gerekli kontrol ve nihai listelerin oluşturulması için iletecektir. İl/İlçe Müdürlüklerine direkt başvuru yapacak bu besici yetiştiricilerin fiili tüketimleri TMO Elektronik Satış Platformuna tanımlanmayacaktır.

İlgi talimatlarımız doğrultusunda besici ve yetiştiriciler adına başvuru yaparak ürünü üretici örgütü adına para yatırarak teslim alıp besici ve yetiştiricilere dağıtım işini üstlenen üretici örgütleri ile ilgili olarak mevcut uygulamamız devam edecektir. Bir üretici örgütü yukarıdaki uygulamalardan yalnızca birini tercih edecek, yani ya yalnızca başvuruları iletecek ya da başvuru, para yatırma, teslimat ve dağıtım sürecinin tamamını üstlenecektir.

Tüm üyelerimize önemle duyurulur.

ADANA TİCARET BORSASI

SON HABER/DUYURU

SOSYAL MEDYA

2,209BeğenenlerBeğen
1,336TakipçilerTakip Et
3,862TakipçilerTakip Et