27 C
Adana
Cumartesi, Mayıs 18, 2024

MİSYON-VİZYON-POLİTİKALARIMIZ

MİSYON:

 • 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun verdiği görev, sorumluluklar ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde;
 • Tüm birim ve fonksiyonlarımız ile üyelerimizin ortak ihtiyaçların karşılanması,
 • Borsamızda işlem gören ürünlerin ulusal ve uluslararası ticaretinin gelişmesine ve serbest piyasa fiyatlarının oluşmasına katkı sağlanması,
 • Üyelerimizin ve ilgili tarafların birbirleriyle olan ticari ilişkilerinde güvenin tesis edilmesi,
 • Üyelerimize ve ilgili taraflara sunulan bilgi ve hizmetlerimizin sürekli kılınması, geliştirilmesi ve belgelendirilmesi,
 • Tüm faaliyetlerimizde insan sağlığının, çevre ve gıda güvenliğinin gözetilmesinin sağlanması yolları ile üyelerimizin, bölgemizin ve ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

VİZYON:

Yöneticilerimizin, çalışanlarımızın gayretleri ve üyelerimizin desteği ile kurumumuzun,

 • Kurumsal yapısını sürekli iyileştirmek,
 • Teknolojik cihazlarla donatılmış modern Borsa Kompleksiyle hizmet kalitesini sürekli üst seviyede tutmak,
 • Bilgi, beceri ve yetkinlik ile donatılmış personel yapısı ile  hizmet çeşitliğini ve kalitesini artırmak,
 • Bölgemizde, ulusal ve uluslararası alanda yaptığı her proje ve faaliyette öncülük eden, örnek olabilen, işbirliğini geliştiren, saygınlığını ve etkinliğini artırmış uluslararası referans borsa haline getirilmesidir.

POLİTİKALARIMIZ:

 • Kalite Politikamız: Borsamızca sunulan hizmetleri, çalışanlarımızın – üyelerimizin memnuniyetini gözeterek tarafsız, doğru, etkin ve kaliteden ödün vermeden gerçekleştirmek, güncellenen kalite hedeflerimiz ile Kalite Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmek temel politikamızdır.
 • Mali Politikamız: Yıllık tahmini bütçe hedeflerine ve stratejik planımızda belirtilen yatırım hedeflerine doğru ilerlerken yasal mevzuat ışığında kurumsal performansımızı sürekli yükseltmek, kurumumuzun ve üyelerimizin mali menfaatlerini koruyacak bir yapıda çalışmalarımızı sürdürmektir.
 • İnsan Kaynakları Politikamız: Eğitim düzeyi yüksek, yenilik ve değişimlere açık, girişimci, dinamik, sonuç odaklı, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, motivasyonlarını ve kurumlarına olan bağlılığı ön planda tutan çalışanlarımızın yeteneklerinden, güçlerinden ve yaratıcılıklarından azami ölçüde faydalanmayı, aralarında fırsat eşitliği yaratmayı, şeffaf ve açık bir yönetim anlayışı sergileyerek onların maddi ve manevi haklarını koruyup gözetmeyi, insan haklarına saygılı, nitelikli, huzurlu, teknolojik altyapıya sahip ve sıcak bir çalışma ortamı sağlayarak gelişimlerini sürekli olarak arttırmaktır.
 • Haberleşme ve İletişim Politikamız: Ülkemizin ve bölgemizin tarımı ve tarımsal sanayisine en yüksek katkıyı sağlayarak Borsamız içinde ve dışında temasta olduğumuz paydaşlarımızla; dürüst, şeffaf, etik, anlaşılabilir, sürdürülebilir ve hesap verilebilirlik ilkeleriyle, teknolojinin gerektirdiği her türlü iletişim imkanlarını kullanarak güncel bilgileri, doğru zamanında ve doğru yerde paylaşmaktır.
 • Bilgi İşlem Politikamız: En yeni teknolojiyi takip ederek Borsamızın teknolojik açıdan güncel kalmasını sağlamak ve üyelerimize teknolojik anlamda en iyi hizmetleri sunmaktır.
 • Üye İlişkileri Politikamız: Üye memnuniyetine önem veren, üyelerinin talep ve memnuniyetsizliklerinin kolayca iletilebildiği, sorunları ön yargısız ve adil bir şekilde ele alarak her üyenin şikayetini bir iyileştirme fırsatı gibi gören, vizyon, misyon ve kalite standartları doğrultusunda hızlı ve etkin çözümler üreterek aynı memnuniyetsizliğin tekrar oluşmaması için gerekli iyileştirmenin ve kontrollerin yapıldığı, çözüm odaklı, yenilikçi, üye gizliliğine saygılı, hızlı ve etkin çözümler üreterek üye memnuniyetsizliklerinin çözülmesini ana ilke olarak kabul etmiş bir yaklaşımı takip etmektir.