23 C
Adana
Salı, Ekim 3, 2023

TELİF HAKKI VE ÇEKİNCE İHBARI

KULLANIM İZNİ VE ŞARTLARI

Kullanıcılar bilgi ve dokümanları, sadece bilgi edinme amacıyla kullanabilir. Burada mevcut bulunan bilgiler, Adana Ticaret Borsası’nın (Adana TB) önceden yazılı olarak izni alınmadan kısmen veya tamamen kopya edilemez, uygulamaya konulamaz, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ileride kullanılmak üzere saklanamaz. Adana Ticaret Borsası’nın görsellerinin tamamı marka olarak tescil edilmiş olup Adana Ticaret Borsası’nın önceden yazılı izni alınmadan ticari amaçlı olarak kullanılamaz.

Bu web sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetler önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir. Web sitesinde bilgiler Adana Ticaret Borsası’nda yer alan kayıtlardan elde edilmiştir.

Web sitesinde yer alan bilgiler ile Adana Ticaret Borsası’nda yer alan kayıtlar arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Adana Ticaret Borsası’nda yer alan kayıtlar esas alınır.

ÇEKİNCELER

Adana Ticaret Borsası’nın bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır. TÜRİB tarafından yayımlanan bilgilerin kullanıcıları, sarih bir şekilde kabul ederler ki bu bilgiler kim tarafından kullanılırsa kullanılsın, kullanım neticesinde doğrudan, dolaylı veya netice olarak bir kayıp veya zarar doğması halinde bu durum Adana Ticaret Borsası’na hiçbir borç, sorumluluk veya mükellefiyet yüklemez.

İnsan hataları, teknik nedenler veya diğer faktörler nedeniyle her tür hata veya bilgi eksikliğinin vuku bulabileceği gerçeğinden hareketle, Adana Ticaret Borsası’nın kendi yayımladığı veya bilgi sağladığı kaynaklardan temin edilen bilgilerdeki hata ve eksikliklerden sorumluluğu bulunmamaktadır.