27 C
Adana
Cumartesi, Mayıs 18, 2024

AR-GE PROJE VE KALİTE BİRİMİ

  • Borsamız faaliyet alanı kapsamında, borsamız hizmet kapasitesini ve kalitesini artırabilecek, bölgesel, ulusal ve uluslararası uygun proje çağrılarına göre proje
    geliştirmek ve uygulamak
  • Üyelerimizin ortak ihtiyaçları doğrultusunda katma değer yaratacak proje geliştirebilmeleri ve uygulayabilmeleri için ilgili kurum‐kuruluşlar ile ortak bilgilendirme toplantıları düzenlemek. İlgili kurumların Proje birimleri ile ortak çalışmalar yapmak
  • Kurumumuzca, TSE tarafından alınan TS EN ISO 9001:2015 Belgesi doğrultusunda Kalite Yönetim Sistemini yürütmek
  • Ar‐Ge Proje ve Kalite Birimi Kalite Yönetim Sistemi kapsamında Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları ve TOBB Borsa Akreditasyon Çalışmalarını yürütmektedir.