0.322  453 7034 genelsekreterlik@adanatb.org.tr
DUYURULAR

15.10.2020 - İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ticari elektronik ileti izinlerinin ve şikayet süreçlerinin yönetilebildiği ulusal bir platform kurmakla görevlendirmiştir. TOBB, söz konusu görevi yerine getirmek üzere İleti Yönetim Sistemi A.Ş.'yi (İYS) kurmuştur. İYS, işletmeler, kamu ve vatandaş arasında merkezi rol üstlenecek ulusal bir veri tabanı sistemidir.

15 Temmuz 2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik'in 2. maddesinin c bendi ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kendilerine ait ticari işletmelerin faaliyetleriyle ilgili olarak üyelerine gönderdiği iletilerin yönetmelikten muaf olduğuna hükmedilmiştir. Bu çerçevede, oda ve borsalar ile iştiraklerinin elektronik iletileri kapsam dışı bırakılmıştır.

Ancak, ticari elektronik ileti gönderimi yapan üyelerimizin mevzuat gereği İYS'ye kaydolması ve birtakım yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir. Üyelerimizin bilgilendirilmesi amacıyla ekte bilgilendirme sunumu yer almaktadır.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Saygılarımızla.

EK: İYS - Bilgilendirme Sunumu

ADANA TİCARET BORSASI

ANA SAYFA SİTE HARİTASI İLETİŞİM