0.322  453 7034 genelsekreterlik@adanatb.org.tr
DUYURULAR

04.09.2020 - YILLIK İŞLETME CETVELİ HK.

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5 inci maddesindeki "Mücbir sebepleri bildirmek ve bu sebep İktisat ve Ticaret Vekaletince kabul edilmek şartı ile dört ay içinde senelik işletme cetvellerine veremiyeceklere mezkür Vekaletçe munzam bir müddet verilebilir."hükmü gereği mücbir sebep bildirerek yıllık işletme cetveli veremeyecek işletmelerin yıllık işletme cetvelleri verilme sürelerinin uzatılması Bakanlığımız tarafından ülkemizdeki Covid-19 salgınını mücbir sebep göstererek 2019 yılı Yıllık İşletme Cetvelini (YİC) veremeyeceklerini bildiren sanayi işletmelerinin Yıllık İşletme Cetveli verilme süreleri 2020 yılı Ağustos ayına kadar uzatılmıştı.

Bu bağlamda ülkemizdeki Covid-19 pandemisinin halen devam etmesi, YİC veremeyen ancak mücbir sebep bildirimi yapmaya devam eden işletmelerin olması ve daha önce YİC verdiği halde mücbir sebep bildirimi yapamayan işletmelerin de bulunması dikkate alınarak;

Eylül ayı sonuna kadar mücbir sebep bildirimi yapan işletmelerin başvuruları bu ayın sonuna kadar Yıllık İşletme Cetvelini göndermeleri şartıyla uygun olarak değerlendirilecektir. Dolayısıyla işletmelere idari yaptırım uygulanması için Eylül ayının sonuna kadar beklenilmesi uygun olacağı;

Bu süreç içerisinde daha önce YİC verdiği halde mücbir sebep bildirimi yapmayan işletmelerin Eylül ayı sonuna kadar bildirim yapmaları gerekmektedir.

Tüm üyelerimize önemle duyurulur.

Saygılarımızla.

ADANA TİCARET BORSASI

ANA SAYFA SİTE HARİTASI İLETİŞİM