0.322  453 7034 genelsekreterlik@adanatb.org.tr
DUYURULAR

27.05.2021 - PAMUK SORUMLU DENETÇİ BELGELERİNİN UZATIMI HK.

8 Haziran 2012 tarihli ve 28317 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/25 sayılı "Pamukların Kontrolüne İlişkin Tebliğ" hükümlerince, çırçır ve prese işletmeleri, pamukların tasnifini ve kontrolünü yapmak üzere pamuk sorumlu denetçisi istihdam etmekle yükümlüdür. Anılan tebliğin "süre uzatımı" başlığı altında yer alan 18. maddesinin 1. bendinde "pamuk sorumlu denetçi belgesinin süresi, geçerlilik bitim yılının en geç 30 Haziran tarihine kadar yazılı olarak başvurulması halinde, Bölge Müdürlüğünce üç yıllık dönemler itibariyle üç defa uzatılabilir" hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, pamuk sorumlu denetçi belgeleri geçerlilik süreleri 31 Temmuz 2021'de dolacak olan belge sahiplerinin bahse konu tebliğin 18. maddesi çerçevesinde pamuk sorumlu denetçi belgesi süre uzatım başvurularını 30 Haziran 2021 tarihine kadar Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine yapmaları gerekmektedir.

İlgili üyelerimize önemle duyurulur.

ADANA TİCARET BORSASI

ANA SAYFA SİTE HARİTASI İLETİŞİM