0.322  453 7034 genelsekreterlik@adanatb.org.tr
DUYURULAR

10.01.2020 - 2019 YILINA AİT KARAR DEFTERİNİN KAPANIŞ ONAYININ YAPTIRILMASI

Sayın Üyemiz,

a- Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Karar Defteri.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64. maddesine göre, 2019 Takvim yılına ait Yönetim Kurulu karar defterinin kapanış onayının, Ocak/2020 ayı sonuna kadar notere yaptırılması gerekmektedir. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre Kapanış onayının yaptırılması kanuni zorunluluk olduğundan, bu zorunluluğu yerine getirmeyenler, defterlerini tam ve kanuna uygun olarak tutmuş sayılmadıklarından, bu defterlerdeki bilgilerin kendi lehlerine delil olma özelliği kalmamaktadır.

b- Limited Şirketlerde Müdürler Kurulu Karar Defteri.

Limited şirketlerde, şirket yönetimi ile ilgili alınan kararlar Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterine kaydedilebileceği gibi, ayrı olarak tutulan Müdürler Kurulu Karar Defterinede kaydedilebilir. Müdürler kurulu karar defterinin tutulması veya şirket müdürlerinin şirket yönetimi ile ilgili almış olduğu kararlar Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterine kaydediliyorsa, bu defterinde kapanış onayının Ocak/2020 ayı sonuna kadar Notere yapıtırılması gerekmektedir.
Yönetim Kurulu Karar Defteri veya limited şirketlerde Müdürler Kurulu Karar defteri yeterli sahifeler olması nedeniyle 2020 yılında kullanılacaksa, Ocak/2020 ayı sonuna kadar hem açılış hem kapanış tasdiki yaptırılması zorunludur.         
Yönetim Kurulu Karar defteri ve Müdürler Kurulu Karar defterinin kapanış onayını yaptırmayanlar, aynı kanunun 562. maddesi uyarınca, 9.387,- Türk lirası (Kanunda yazılı 4.000,-TL sı bu ceza her yıl yeniden değerleme katsayısı oranında artmakta olup, 2019 T.Yılında 7.658,-TL sı idi) idari para cezasıyla cezalandırılacaklardır. (Yövmiye Defterinin kapanış onayı ise, Haziran/2020 ayı sonuna kadar yaptırılacaktır.)

 

Üyelerimize önemle duyurulur.


Saygılarımızla,
Adana Ticaret Borsası

 

 


ANA SAYFA SİTE HARİTASI İLETİŞİM